หมวดหมู่

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและสวิทซ์แสงแดด

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอินฟราเรด. คุณสมบัติ. ใช้ไฟ 220 240 VAC (50Hz/60Hz) ความสว่างของแสงแวดล้อม น้อยกว่า 32000 Lux ปรับได้. หน่วง ...


CASIOMUSIC: เซ็นเซอร์ตรวจจับ

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR Motion Sensor รุ่น ST08 ... 180° องศาการตรวจจับความเคลื่อนไหว Power Source: 100V130VAC 220V240VAC Power Frequency: 50/60Hz Rated Load: (100V130VAC) 1200W …


KERUI Tuya WiFi PIR เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวตัวรับ ...

คุณสมบัติ. [การควบคุมระยะไกล App]. APP ดาวน์โหลดง่าย "ชีวิตสมาร์ท/Tuya สมาร์ท" เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ไม่จำเป็น ...


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สาย ระยะตรวจจับ 35 เมตร ใช้ถ่าน aaax2 ดีไซน์โค้งมนสวยงาม สามารถปิดแสงไฟและปรับความละเอียดในการตรวจจับได้ 2 ...


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor) – Learning ...

20130925· บทความนี้จะนำเสนอวิธีการใช้งาน เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor) เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับโครงงานทีต้องการตรวจจับความเคลื่อนไหว โดย ...


การหาเส้นทางในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเคลื่อนที่ส าหรับชีว ...

ระวังด้านสุขภาพของคนได้ทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาล การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ทางด้านชีว การแพทย์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับผู้สูงอายุและผู�